Penjelmaan

Catatan Tamhidi July 25, 2011

Bunga yang kian mekar...

July 15, 2011

Kebersihan menghapus...?

July 09, 2011

Of 4th July

July 04, 2011